Znaczenie zabawy w życiu dziecka

Chyba żadnego rodzica nie trzeba przekonywać do tego, że zabawa jest ważna. Zarówno dla dziecka, jak i dla dorosłego. Pozwala na rozwój, naukę, poznawanie świata, nawiązywanie relacji międzyludzkich. Pobudza wyobraźnię a także wzmacnia więź z rodzicem. Dla młodszych dzieci zabawa stanowi fundamentalną część życia. Należy być jednak świadomym, że jej znaczenie jest kluczowe i nie powinniśmy go niwelować.

Obszary rozwoju dziecka


W szczególności wiek przedszkolny uznawany jest za czas zabaw. To okres, w którym zabawy spełniają wiele funkcji oraz rozwijają liczne umiejętności. Wyróżniamy trzy kluczowe obszary rozwoju dziecka, w których zabawa odgrywa istotną rolę.


Płaszczyzna fizyczna

Dzięki zabawie dzieci rozwijają swoją sprawność manualną oraz mięśniową. Pozwala także rozładować nadmiar drzemiącej w nich energii, która kumulowana może być powodem napięć oraz rozdrażnienia.


Płaszczyzna społeczna

Podczas zabawy najmłodsi poznają prawidłowe zasady zachowania w społeczeństwie. Uczą się współpracy, dzielenia się zabawkami oraz obowiązkami. Zabawa rodzi także przyjaźnie oraz uczy wszelkiego typu umiejętności społecznych.


Płaszczyzna poznawcza

Podczas zabawy, dziecko poznaje świat, przedmioty oraz otoczenie. Dostrzega różne struktury, formy, kształty, kolory oraz rozmiary.


Typy zabaw

Zabawy oraz animacje dla dzieci można podzielić na cztery podstawowe rodzaje, które różnią się swoją złożonością, rolą i celem.


Zabawy dydaktyczne

Są one opracowane przez osoby dorosłe, których celem jest rozwiązanie określonego zadania. Mogą to być gry umysłowe rozwijające umiejętności poznawcze. Do najpopularniejszych zabaw dydaktycznych zaliczamy układanki, krzyżówki, rebusy i loterie.


Zabawy ruchowe

Zabawy te wymagają od dzieci częstych zmian położenia według ustalonych odgórnie reguł. Głównym ich celem jest rozwój motoryczny ale również wzmacnianie umiejętności społecznych, przestrzegania zasad. Uczą współpracy i integrują. Najpopularniejsze zabawy ruchowe to gry w klasy, skakanka, dwa ognie, etc.


Zabawy konstrukcyjne

Zabawy, które polegają na budowaniu obiektów za pomocą na przykład klocków. Zabawy konstrukcyjne rozwijają zdolności manualne. Polegają głównie na składaniu oraz rozbieraniu przedmiotów.


Zabawy tematyczne

Zabawy rozwijające wyobraźnie. Pozwalają one wcielać się dzieciom w różne postacie, bohaterów bajek, filmów ale również w postacie reprezentujące różne zawody. Dzieci przyjmują role kierowców, nauczycieli, strażaków, lekarzy.


Właściwy wybór zabawek oraz aktywności

Zabawki, jak również zabawy powinny być dobrane do wieku dziecka. Inna forma aktywności jest rekomendowana dla przedszkolaków a inna dla dzieci w wieku szkolnym. Nie tylko ze względu na ich etap rozwoju ale również ze względu na zainteresowania.

Ważne jest by zabawka dla najmłodszych dzieci spełniała wszystkie normy bezpieczeństwa i nie stanowiła zagrożenia. Kolory, kształty oraz formy zabawek powinny stymulować wszystkie zmysły dziecka, wpływając pozytywnie na jego rozwój.

Także zabawy powinny być dostosowane do wieku dziecka. Właśnie wiek dziecka jest szczególnie ważny przy wyborze scenariusza animacji. Zabawy oraz warsztaty powinny być bezpieczne, atrakcyjne oraz rozwijające.

Warto wiedzieć, że zabawa jest równie istotna jak sen, jedzenie, ubranie. Aktywności są kluczowym czynnikiem rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego oraz społecznego. Kształtują w dziecku osobowość, zachowania oraz prawidłowe reakcje. To właśnie dlatego animacje dla dzieci powinny być dobierane z należytą starannością. Nie tylko podczas wyjątkowych okazji, ale podczas codziennej zabawy.
Znaczenie zabawy w życiu dziecka

25.05.2020r

Znaczenie zabawy w życiu dziecka

Jak zorganizować Pierwszą Komunię Świętą?

01.01.2019r

Jak zorganizować Pierwszą Komunię Świętą?

Jak zorganizować urodziny dla dziecka?

06.10.2019r

Jak zorganizować urodziny dla dziecka?