11 czerwca 2018
Kochani klienci
Wychodząc na przeciw nowym przepisom RODO nasza firma ma do przekazania wam kilka informacji:
 
- nie prowadzimy bazy danych naszych klientów
- dane, które nam Państwo podajecie, wykorzystujemy jedynie do przedstawienia i realizacji oferty animacji
- nie przekazujemy Państwa danych nikomu i nigdzie :)
- w razie woli usunięcia Państwa danych z korespondencji mailowej lub usunięcia danych zawartych w ofercie/formularzu zgłoszeniowym, prosimy o bezpośredni kontakt na adres mailowy dominarte4u.animacje@gmail.com
- zdjęcia publikowane na naszym Fb szanują i odnoszą się do Art. 81 pkt 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a więc obejmują wyłącznie ujęcia, gdzie znajdują się "osoby stanowiące jedynie szczegół całości" lub w ujęciu nie dającym możliwości jednoznacznego zidentyfikowania osoby. Możecie Państwo w każdej chwili prosić o usunięcie określonego zdjęcia, co będzie rozpatrzone pozytywnie :)
Poniżej garść obowiązkowych informacji odnośnie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Dominarte4u.
Mając na uwadze ochronę Twoich danych osobowych, pragniemy poinformować, że już 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 o ochronie danych osobowych – RODO.
Z tego względu, pragniemy wyjaśnić Ci, co to w praktyce dla Ciebie oznacza. Ze względu na to, że dbamy o Twoją prywatność, a Twoje dane są u nas bezpieczne, przygotowaliśmy dla Ciebie pakiet informacyjny, który wyjaśni Ci na czym polegają zmiany.
Administratorem Twoich danych jest Dominarte4u Hubert Doleżyczek mające swoją siedzibę przy ul. Kap. Pałaca 43/34 Żyrardów
Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, masz nadal pełne prawo wglądu do swoich danych, a także ich poprawiania, modyfikowania, jak również do żądania ich usunięcia przez cofnięcie zgody na ich przetwarzanie.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, sprawach związanych z wycofaniem lub zgłoszeniem zgody przez Dominarte4u możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem dominarte4u.animacje@gmail.com
Jeśli nie wyrażasz zgody na dalsze przetwarzane przez Dominarte4u Twoich danych osobowych w celach marketingowych – poinformuj nas o tym na adres dominarte4u.animacje@gmail.com
Swoje dane podajesz nam sam. Są to dane niezbędne do przedstawienia i realizowania oferty animacyjnej. Do danych tych należy: Twoje Imię i Nazwisko, data urodzenia.
Warto również podać adres e-mail oraz numer telefonu, nie jest to niezbędne. Dane typu numer telefonu i adres mailowy pozwalają nam na kontakt w realizacji zlecenia.
Cel przetwarzania Twoich danych osobowych:
Na podstawie udzielonej zgody, Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
- Przedstawienie oferty animacyjnej, w nawiązaniu do zapytania ofertowego
- realizacja zlecenia
- niezbędny kontakt po realizacji usługi.
Podstawa prawna (pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza) Przed udzieleniem świadczenia konieczne jest potwierdzenie wszelkich danych potrzebnych do realizacji oferty.
Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe - wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
Korzystanie z usług Dominarte4 Hubert Doleżyczek jest w pełni dobrowolne. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem możliwości wystawienia faktury czy imiennego rachunku.
Jak wycofać zgodę? Podanie nam Twojego numer telefonu czy adresu e-mail jest dobrowolne. - Brak ich nie będzie skutkował odmową udzielenia świadczenia usługi. Brak podania danych spowoduje jednak, że utrudniony będzie kontakt w związku z realizacją usługi, czy przedstawieniem oferty.
Twoje prawa: Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je modyfikować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z prawa do złożenia wobec Dominarte4u Hubert Doleżyczek sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku zgłoszenia ograniczenia lub zmiany uprawnień zgłoś się bezpośrednio do Dominarte4u Hubert Doleżyczek lub skontaktuj się drogą e-mailową dominarte4u.animacje@gmail.com. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
Definicje i skróty RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Ustawa o prawach pacjenta - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; Rozporządzenie MZ - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; PrTel - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo telekomunikacyjne; uśude - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 

Rodo w naszej firmie - ważne informacje
urodziny dla nastolatka
animator warszawa

O nas

galeria

Oferta

aktualności

kontakt

facebook

cennik

Skontaktuj się z nami:

Dominarte4u

tel. 792 399 665

mail: dominarte4u.animacje@gmail.com